Tìm Hiểu Thêm Về Tính Năng Generative Design Revit 2021

Generative Design trong Revit là một tính năng độc đáo nó giúp các kiến trúc sư đưa ra quyết định giải và quyết vấn đề bằng thuật toán thông minh.

Với tính năng mới này, kiến trúc sư có thể tạo và khám phá thêm nhiều tùy chọn, chạy thử nghiệm dự án với nhiều thông số giả định nhờ vậy sẽ giúp các kiến trúc sư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.