Những Điểm Mới Đáng Lưu Ý Của Revit 2021

Revit 2021 - Điểm tin

Trải nghiệm hình ảnh hấp dẫn với các góc nhìn thực tế theo thời gian thực giúp giao tiếp thiết kế dễ dàng hơn.

Tích hợp công nghệ Generative Design vào Revit.

Cập nhật phiên bản mới nhất của Dynamo.

Tạo và hiệu chỉnh các slanted wall (tường nghiêng) một các trực quan hơn, giúp bạn có thể xử lý tốt các vấn đề liên quan đến cửa chính, cửa sổ hoặc các khối hình học khác.

Tạo file PDF với độ phân giải cao.

Strucural được cải tiến với chức năng New Rebar Shapes và khả năng tạo New Steel Stiffeners