Lĩnh Vực Hoạt Động

Những lĩnh vực hoạt động tiêu biểu của công ty

Lĩnh Vực Hoạt Động

Tư vấn thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi...

Tư vấn lập Quy hoạch chung và chi tiết.

Tư vấn giám sát công trình xây dựng - Khảo sát địa chất, địa hình.

Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 339).

Tư vấn các lĩnh vực liên quan đến môi trường.

Tư vấn các lĩnh vực Điện công nghiệp, dân dụng và PCCC.

Thi công, sửa chữa, gia cố và chống thấm các công trình xây dựng.