Giới thiệu

MIENTAY được thành lập năm 2006 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5202000512 ngày 08 tháng 05 năm 2006.

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật một cách đa dạng bao gồm kiểm định, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, chứng nhận ...

Hồ sơ năng lực

Các công trình tiêu biểu của công ty trong 5 năm gần đây